Ensaan

سرانجام پس از مدتها آلبوم جدید من به همت یاران همیشگییم (مجید و امیر رضا خستوان) به پایان نزدیک میشود.بنظر میرسد که در این روزها که تهیه آلبوم موسیقی انقدرها هم مشکل نیست کار ما بسیار طولانی شده ،اما تهیه و ساختن آهنگ ، انتخاب شعر و ترانه ،برای هر هنرمندی به گونه ایی متفاوت شکل میگیرد . وقتی‌ بازار ترانه و موسیقی یک شکل میشود ، هنرمند نا خواسته به مسییر دیگری به جز سبک خود پناه میبرد تا در جریان نبض بازار قرار بگیرد و کار خود را همپای دیگران به تماشا بگذارد ،اما اگر مسییر انتخاب هنرمند در جهت  روحیه و احساس خود او باشد کار کمی‌ سختر و مشکل تر میشود.

در بازاری که همگی‌ متقاضیان به یک شکل و سبک عادت کرده‌اند, جرات متفاوت بودن زیاد هم آسان نیست .اما به امتحانش می‌‌ارزد چون متفاوت بودن هم خود نویی‌ زیبأییست 

انسان” نام این آلبوم زیباست که سراسر است از عشق ، دلتنگی‌، دلشکستگی، دوست داشتن و دوست نداشتن،حسرت”

.نقض حقوق بشر و آرزویی شیرین برای دنیایی بهتر.

در روزهای آینده قطعاتی از این موسیقی و صدا را با شما دوستان و یاران همیشگی و مهربان قسمت خواهم کرد. امیدوارم دوست داشته
.باشید و ما را در ادامه این راه هنری هم راه باشید
maryam ablum 2016-Front-01
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s